DE
Zobacz więcej

Szanowni Klienci.

Ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, począwszy od 20 marca 2020 roku do odwołania Biuro Sprzedaży naszej Spółki mieszczące się w Szczecinie, przy ul. Langiewicza Nr 28/U2, zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zawieszamy również do odwołania wszelkie działania i czynności wymagające bezpośredniego kontaktu, w szczególności: wizytacje placów budów przez Klientów, inspekcje związane z procedurą odbiorową i wydaniem, czy też czynności związane ze zgłoszeniami reklamacyjnymi. Przesunięciu ulegają więc ustalone wcześniej terminy realizacji robót budowlanych, związanych z usuwaniem wad i usterek. – Oczywiście nie dotyczy to zgłoszeń ewentualnych wad lub usterek, mogących powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia Użytkowników.

Powyższa informacja nie oznacza, że nasi Pracownicy nie pracują. Zapewniamy, że roboty budowlane zaplanowane na poszczególnych inwestycjach, realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami, a zadeklarowane w umowach terminy nie są zagrożone.

Aby ta sytuacja mogła pozostać niezmienną, prosimy Państwa o ograniczenie kontaktów z naszymi pracownikami do niezbędnego minimum – zachęcamy też Państwa do korzystania z kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: katarzyna.kosinska@tlsdeveloper.pl

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość

Zespół Villa 44

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się odezwiemy.